Pazarlama

Atilla Mutlu
Atilla Mutlu
Tasarımcı, İmaj Danışmanı
Emir Kosif
İçerik Üretici, Yılın İş Adamı (2020)
İsmail Hilmi Adıgüzel
İsmail Hilmi Adıgüzel
Sosyal Girişimci, Marka yöneticisi
Onur İrtem
Girişimci, Eğitmen